بیمارستان امام سجاد (ع)خشت و کنار تخته
ردیف        نام بخش                 توضیحات در ورد بخش مورد نظر
1 بخش بستری مرداندر این بخش مختص به داخلی مردان می باشد شامل 4 تخت 
2بخش بستری زناندر این بخش مختص به داخلی زنان می باشد شامل 4 تخت می باشد
3اتاق عملاین بخش برای اعمال جراحی می باشد و شامل 2 تخت می باشد 
4بخش رادیولوژیاین بخشدارای دستگاههای پیشرفته برای عکس (xray)گرفتن اعضا بدن  می باشد
5 بخش آزمایشگاهاین بخش دارای دستگاههای پیشرفته برای آزمایش های تست بارداری -بیوشیمی بالینی -هماتولوژی-cbc-urine-stoole
6بخش
 در مانگاه تخصصی
در این بخش مختص   پزشکان متخصص برای ویزیت کردن بیمار  می باشد 
7بخش اورژانسدر این بخش شامل 4 تخت و 4 پرسنل پرستاری و یک پزشک عمومی وجود دارد و برای موارد اورژانسی می باشد
8 بخش زنان و زایماندر این بخش برای زایمان می باشد و در دست تعمییر می باشد
9 بخش دیالیزدر این بخش برای بیمارانی می باشد که مشکلات کلیوی دارند و در دست تعمییر می باشد 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-13 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ